Atomar
Varmatoimisto puhdistustekniikkaa 30 vuoden kokemuksella


Milkilon puhdistustekniikka perustuu moderniin säätötekniikkaan sekä kohdekohtaiseen mitoitukseen. Se pystyy käsittelemään jopa 300 maitolitran häiriökuormituksen. Milkilon puhdistusprosessissa käydään läpi normaalit puhdistusprosessin vaiheet (BHK-reduktio, fosforin ja typen poisto). Saostuskemikaalin syöttö tapahtuu automaattisesti suhteessa jätevesimäärään tai aikaan sidottuna.

Puhdistusteho menetelmässämme on erittäin korkea ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat haja-asutusta koskevat jätevesien puhdistusvaatimukset. Lisäksi kolibakteerit tuhoutuvat lähes täysin. Puhdistamo toimii seuraavilla keskimääräisillä puhdistustehoilla (mukana hajajätevesiasetuksen vaatimukset):

 

  Puhdistusteho Hajajätevesi-asetus RavinneSampo-
mittaukset

Kiintoaine >90 % - 90 %
Biologinen hapenkulutus (BHK) 92-98 % 90 % 98,5 %
Kokonaistyppi 60-80 % 40 % 45,0 %
Kokonaisfosfori 90-96 % 85 % 94,3 %

 

* RavinneSampo ja YlläpitoSampo tutkimusprojektit, Suomen Ympäristökeskus (SYKE)

Milkilo-panospuhdistamot toimivat korkeimmalla mahdollisella tavalla, huomioiden myös puhdistamoon vahingossa joutuneet suuret maitovesikuormat. Nämä puhdistulokset on julkistettu Helsingissä 3.2.2005.

Puhdistustulokset tehostuvat edelleen puhdistamon koon kasvaessa. Esimerkkinä Sivakkajoen Vesiosuuskunnan yhteispuhdistamo (PDF), Valtimo. Tämä puhdistamo käsittelee n. 7 maitotilan jätevedet. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kertaraportti vuodelta 2007 (PDF).


Puhdistamopakettimme
Kuvia Milkilosta
Toimitusehdot


Hämeenkatu 14 C 15 33100 TAMPERE
Puh. 03 212 9336 Faksi. 03 343 9244
Sähköposti: info @ atomar.fi
© Insinööritoimisto Oy Atomar Ab